Adrian Kotowski | 11 sierpnia 2017, 12:22

Nvidia publikuje najnowsze wyniki finansowe

Podmiot bije kolejne rekordy. Nvidia opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2018 zakończony 30 lipca tego roku. Z publikacji wynika, że firma jest naprawdę w świetnej kondycji, a jej działy gier i rozwiązań dla centrów danych wypadają znakomicie. Inna sprawa, że wszystkie segmenty przedsiębiorstwa zanotowały mniejszy lub większy wzrost.

W kwartale fiskalnym zakończonym 30 lipca tego roku przychód Nvidii wyniósł 2,23 mld dolarów, czyli był wyższy o 56 procent względem Q2 FY2017 i o 15 procent kwartał do kwartału. Marża brutto cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie i tym razem była równa 58,4 procent. W porównaniu do odpowiadającego okresu ubiegłego roku ponad dwukrotnie wzrosły wpływy operacyjne i zysk netto. Mamy też zdecydowanie większy rozwodniony zysk na akcję. Wszystkie szczegóły znajdziecie w załączonej tabeli.

(kwoty w dolarach)

Q2 FY18

Q1 FY18

Q2 FY17

zmiana kwartał do kwartału

zmiana rok do roku

Przychód

2,23 mld

1,937 mld

1,428 mld

+15%

+56%

Marża brutto

58,4%

59,4%

57,9%

-1 p.p.

+0,5 p.p.

Koszty operacyjne

614 mln

596 mln

509 mln

+3%

+21%

Wpływy operacyjne

688 mln

554 mln

317 mln

+24%

+117%

Zysk netto

583 mln

507 mln

261 mln

+15%

+123%

Rozwodniony zysk na akcję

0,92

0,79

0,41

+16%

+124%

Za nieco ponad połowę całego przychodu firmy odpowiada dział Gaming. Sprzedaż kart graficznych z rodziny Pascal miała utrzymywać się na wysokim poziomie, do czego przyczynili się też górnicy kopiący kryptowaluty. Inna sprawa, że był to kolejny kwartał, w którym zieloni nie mieli żadnej konkurencji w wysokim segmencie cenowym, w którym niepodzielnie rządzą GTX 1070, GTX 1080 i GTX 1080 Ti. Przyzwoicie poradził sobie dział Professional Visualization, ale dużo ciekawiej wypadł Datacenter. W jego przypadku firma zanotowała wzrost rok do roku aż o 175,5 procent. Podmiot pochwalił się, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy rozpoczął dostawy akceleratorów Tesla V100, zaprezentował nową linię superkomputerów Nvidia DGX, a także podpisał umowę o ścisłym partnerstwie z VW i Baidu.

(kwoty w dolarach)

Q2 FY18

Q1 FY18

Q2 FY17

zmiana kwartał do kwartału

zmiana rok do roku

Gaming

1,186 mld

1,027 mld

781 mln

+15,5%

+51,9$

Professional Visualization

235 mln

205 mln

214 mln

+14,6%

+9,8%

Datacenter

416 mln

409 mln

151 mln

+1,7%

+175,5%

Automotive

142 mln

140 mln

119 mln

+1,4%

+19,3%

OEM & IP

251 mln

156 mln

163 mln

+60,9%

+54%

Także postawienie na segment samochodów wychodzi zielonym na dobre. Przedsiębiorstwo ogłosiło współpracę z Volvo i Autoliv, a Toyota już przygotowuje autonomiczny pojazd z Nvidia Drive PX. Zastanawiać może nieco zauważalny wzrost przychodów działu OEM & IP zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Przedsiębiorstwo nie ujawniło żadnych szczegółów na ten temat. Nvidia przewiduje, że w trzecim kwartale roku fiskalnego 2018 przychód wyniesie 2,35 mld dolarów, plus minus 2 procent, a marża brutto utrzyma się na identycznym poziomie co minionych trzech miesiącach. Ujawniono też, że firma ma obecnie 5,88 mld dolarów w gotówce, ekwiwalentach pieniężnych i zbywalnych papierach wartościowych.

Źródło: Nvidia