Adrian Kotowski | 9 lutego 2018, 16:53

Qualcomm ponownie odrzucił ofertę Broadcoma

Znowu za mało. Niedawno informowaliśmy Was o ostatecznej ofercie Broadcoma na zakup akcji firmy Qualcomm. Okazuje się, że transakcja warta 121 mld dolarów nie dojdzie do skutku, bo propozycja została odrzucona przez radę nadzorczą drugiego z wymienionych podmiotów. Qualcomm wskazuje przy tym, że jest otwarty na negocjacje z oferentem i nie wyklucza zgody na fuzję w przypadku przedstawienia lepszych warunków. 

Jak zapewne pamiętacie, Broadcom zaoferował właścicielowi marki Snapdragon 82 dolary za walor, z czego 60 dolarów w gotówce i 22 dolary w swoich akcjach. Rada nadzorcza Qualcomma stwierdziła, że taka oferta nie przedstawia rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa. Jej przewodniczący, Paul Jacobs, w liście do CEO Broadcoma Hocka Tana zaznaczył też, że oferent nie spełnił wymagań dotyczących zobowiązań regulacyjnych, których od niego zażądano.

Paul Jacobs

Wspomniano przy tym o braku odpowiednich zabezpieczeń, mających chronić akcjonariuszy przed bardzo prawdopodobnym niepowodzeniem zamknięcia transakcji. Firmy są na tyle duże, że regulatorzy rynku mogą nie wyrazić zgody na fuzję. Według Jacobsa, propozycja Broadcoma wypada też słabo w porównaniu do tego, jak Qualcomm może rozwijać się w przyszłości jako niezależny podmiot.

Kończąc swój list przewodniczący rady nadzorczej Qualcomma spytał, czy gdyby przedstawiciele obu podmiotów spotkali się ze sobą, to wspomniane wyżej 82 dolary nadal byłoby ostateczną kwotą niepodlegającą negocjacjom. Czas pokaże, czy jakakolwiek transakcja pomiędzy obiema firmami dojdzie do skutku. Jeśli jednak Broadcom chce być słowny, to z chwilą odmowy ze strony oblata, oferta powinna zostać w całości wycofana, tak jak wcześniej komunikowano.

Źródło: CNBC