NetApp Polska | 12 kwietnia 2017, 11:31

Rozwiązanie NetApp chroni najważniejsze dane w Centrum Lotów Kosmicznych NASA imienia Lyndona B. Johnsona

Znajdujesz się w sekcji Informacje prasowe. Zamieszczone tutaj materiały zostały opracowane przez firmy niezwiązane z redakcją PCLab.pl czy Grupą Onet.pl SA. Redakcja PCLab.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść poniższej publikacji.

AltaVault umożliwia NASA ochronę danych o znaczeniu krytycznym, optymalizację zakresu usług w chmurze oraz zmniejszanie kosztów

„NASA należy do amerykańskich agencji federalnych, które w najszerszym zakresie wykorzystują usługi chmurowe. Dlatego też miała bardzo konkretne wymagania w zakresie wsparcia tworzenia kopii zapasowych w chmurze” — powiedział Phil Brotherton, wiceprezes Data Fabric Group w NetApp. „Po okresie weryfikacji koncepcji NASA uznała, że AltaVault jest najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym ochronę danych o znaczeniu krytycznym, optymalizację zakresu usług w chmurze oraz zmniejszanie kosztów”.

 

Centrum Lotów Kosmicznych NASA imienia Lyndona B. Johnsona (JSC) już od ponad pół wieku stanowi ośrodek załogowych lotów kosmicznych. Jest siedzibą korpusu amerykańskich astronautów, centrum operacyjnym misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Programu Orion oraz wielu przyszłych projektów. Centrum odgrywa decydującą rolę w rozwoju wiedzy naukowej i technicznej z korzyścią dla całej ludzkości.

 

W celu elastycznego i skutecznego dostosowywania skali pamięci masowej oraz swobodnego przechowywania dużych ilości danych po przystępnej cenie JSC korzysta z usług Amazon Web Services (AWS). W związku z tym, że dane potrzebne do podejmowania decyzji o znaczeniu krytycznym, takie jak wideo oraz zdjęcia z satelitów, kamer i teleskopów, przekroczyły cztery petabajty, NASA poszukiwała bezpieczniejszego i efektywniejszego rozwiązania do przenoszenia i ochrony danych oraz zarządzania nimi. W tym celu zwróciła się do firmy NetApp.

 

W zeszłym roku Dyrekcja Zasobów Informacyjnych NASA (Informational Resources Directorate, IRD) przeprowadziła program weryfikacji koncepcji, aby sprawdzić, czy uda jej się zmniejszyć koszty przechowywania kopii zapasowych danych w chmurowej usłudze AWS. IRD użyła w tym celu dotychczasowego środowiska Veritas NetBackup i wdrożyła jako interfejs dwa urządzenia NetApp AltaVault. Koncepcja została zweryfikowana pozytywnie, a rozwiązanie jest obecnie stosowane w środowisku produkcyjnym. IRD udokumentowała także wnioski z wdrożenia, aby udostępniać je innym ośrodkom jako przykład najlepszych praktyk.

 

Przy użyciu NetApp AltaVault NASA może:

Zabezpieczać dane. JSC potrzebowało rozwiązania zabezpieczającego dane przez cały czas, zgodnie z przepisami federalnymi i procedurami NASA. Urządzenia AltaVault spełniają te wymagania ze względu na zdolność do szyfrowania danych w ruchu i w spoczynku.

  • Zmniejszać koszty i optymalizować zakres wykorzystania usług w chmurze — JSC potrzebowało rozwiązania, które nie będzie obciążać sieci. Urządzenia AltaVault spełniły to wymaganie, obciążając sieć w stopniu niższym od początkowo zakładanego. Dzięki deduplikacji i kompresji JSC może jeszcze bardziej optymalizować zakres wykorzystania usług w chmurze i zmniejszać koszty.
  • Łatwo integrować rozwiązanie z dotychczasową infrastrukturą — Ze względu na dużą i skomplikowaną infrastrukturę do kopii zapasowych JSC potrzebowało rozwiązania, które dopełniałoby dotychczasową instalację NetBackup. W związku z tym personel JSC zainstalował pierwsze urządzenie bez pomocy z zewnątrz.