Marcin Karbowniczek | 21 maja 2012, 06:45

Sieci komputerowe w praktyce – poradnik

Jak zorganizować sieć

Różne środowiska – różne sieci

Oczywiście, nie każda sieć komputerowa powinna być taka sama. Różny jest sprzęt, różne są potrzeby, różne są domowe budżety. Postaraliśmy się przygotować niniejszy poradnik tak, by zminimalizować koszty tworzonej instalacji.

Ponieważ rady, których moglibyśmy udzielić poszczególnym osobom, różniłyby się w zależności od ich upodobań, podzieliliśmy je na trzy działy odpowiadające typowym potrzebom, jakie pojawiają się w małym mieszkaniu, dużym multimedialnym domu i w niedużym biurze. Przyjęliśmy pewne założenia co do sposobu wykorzystania sieci i sprzętu. Mimo to poradnik jest bardzo uniwersalny i odpowiednie połączenie sugestii przedstawionych w poszczególnych działach pozwoli stworzyć sieć optymalnie skrojoną pod praktycznie każdego użytkownika. Nie rozważamy jedynie przypadku dużej sieci firmowej ani sieci specjalnie przystosowanej do nietypowych zadań. Innymi słowy, jeśli ktoś potrzebuje na przykład zaawansowanego routingu, powinien indywidualnie skonsultować się ze specjalistą.

Pierwszą z przyjętych przez nas przykładowych sytuacji jest małe mieszkanie. Reprezentuje ono konfigurację, w której mała rodzina, z urządzeń sieciowych posiadająca tylko jeden laptop i jeden smartfon, wprowadza się do nowego mieszkania i dysponuje pewnym niewielkim budżetem na nowy sprzęt elektroniczny. Głównym celem opisywanej w tym dziale konfiguracji sieciowej będzie zapewnić możliwość wygodnego korzystania z multimediów i internetu za pomocą łącznie kilku urządzeń i przy zachowaniu jak najmniejszych kosztów.

Większa rodzina, w której skład wchodzą także dzieci w wieku szkolnym, a której życie w znacznym stopniu uzależnione jest od komputerów, multimediów i internetu, będzie reprezentowana w przykładzie nazywanym przez nas dużym multimedialnym domem. Pomimo że i w tym przypadku staraliśmy się jak najbardziej ograniczyć koszty, założyliśmy, że tę rodzinę stać na dosyć dużą liczbę urządzeń elektronicznych. Przykład ten będzie też pewnego rodzaju wzorcem, do którego z czasem może dążyć rodzina z naszego „małego mieszkania”.

Trzecia sytuacja to nowoczesne, choć nieduże biuro, w którym na stałe pracuje sześć osób i które co jakiś czas odwiedzają klienci lub kontrahenci i zleceniobiorcy. W tym przykładzie zwiększamy nacisk na bezpieczeństwo, rezygnując z części multimedialnych funkcji sieci w porównaniu z „dużym multimedialnym domem”.

Ponadto przyjęliśmy założenie, że tworzymy sieć od zera, stosując komponenty obecnie dostępne na rynku. Dla tych, którzy już mają jakąś sieć komputerową, ale chcieliby ją zmodernizować, niniejszy poradnik również będzie przydatny, gdyż będą się mogli z niego dowiedzieć, w którą stronę się kierować, by zoptymalizować swoją infrastrukturę sieciową. W poszczególnych działach tego artykułu będziemy bowiem informować, jakie znaczenie dla sprawności działania całej sieci lub części jej funkcji ma zaproponowany dobór komponentów i topologii. Pozwoli to ocenić, czy koszt ewentualnej modernizacji wybranej części przyniesie adekwatne korzyści.

Postaramy się również wskazać, które z omawianych elementów sieciowych mają kluczowe znaczenie dla sprawności działania całej instalacji w poszczególnych przypadkach. Pozwoli to Czytelnikom samodzielnie oszacować, jak powinni zaprojektować sieć komputerową w sytuacjach pośrednich. Większość z omawianych komponentów stanowi bloki, które można ze sobą łączyć, więc praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by zestawić ze sobą elementy umieszczone przez nas w różnych „scenariuszach”.

Ponieważ poradnik zawiera dosyć podstawowe informacje o sieciach komputerowych, jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają się interesować tym tematem. Jednakże podział na rozdziały i liczne odnośniki pozwolą czytać go wybiórczo, tak by jak najszybciej wyciągnąć z niego wszystkie ważne informacje.