Agnieszka Serafinowicz | 26 lipca 2011, 06:30

Skuteczne usuwanie plików

Wymazywanie danych

Obowiązkowe czyszczenie danych

Skuteczne usuwanie danych to nie kaprys, lecz działanie, które należy podejmować w wielu sytuacjach, takich jak sprzedaż dysku, utylizacja komputera, zmiana jego użytkownika czy przekazanie go do serwisu. Jeszcze raz podkreślamy: usunięcie danych z wykorzystaniem standardowych procedur systemowych (np. użycie klawisza Delete), a nawet zlikwidowanie partycji dyskowej i sformatowanie dysku, nie daje gwarancji, że bezpowrotnie znikną. Rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznych programów. Użytkownik ma tutaj do wyboru naprawdę wiele różnego typu narzędzi, zarówno bezpłatnych, jak i komercyjnych. Niektóre z nich zostały stworzone wyłącznie do skutecznego wymazywania danych, w innych funkcja „niszczarki plików” jest jedną z wielu.

Bezpowrotne kasowanie danych, w przypadku indywidualnych użytkowników często postrzegane jako dobrowolna ochrona przed przedostaniem się poufnych informacji w ręce osób nieuprawnionych, dla firm oraz instytucji oznacza obowiązek ustawowy, nakładany m.in. przez Ustawę o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. nr 100, poz. 1024).

 


Jednym z najpopularniejszych bezpłatnych programów przeznaczonych do trwałego usuwania danych jest Eraser. Umożliwia kasowanie plików i folderów za pomocą jednego z kilkunastu wbudowanych w niego algorytmów. Korzysta z metod zgodnych ze standardami bezpieczeństwa stosowanymi m.in. w amerykańskim departamencie obrony, amerykańskich siłach powietrznych, a także armii niemieckiej, brytyjskiej i rosyjskiej.

Z jego obsługą powinien sobie poradzić każdy średnio zaawansowany użytkownik komputera. Po zainstalowaniu Erasera w systemie Windows można go uruchomić w tradycyjny sposób, klikając skrót w menu Start. Inny sposób to wywołanie funkcji kasowania zawartości z menu kontekstowego Eksploratora Windows po wskazaniu pliku lub folderu. Ponieważ dokładne usunięcie dużych ilości danych trwa długo, przydatną funkcją jest wbudowany harmonogram zadań. Można szczegółowo zaplanować czyszczenie wybranych plików i folderów, ustawiając godzinę jego rozpoczęcia. Dodatkową zaletą tego programu jest funkcja dokładnego kasowania wolnej przestrzeni dyskowej, na której podczas zwykłego korzystania z komputera zawsze znajdują się pozostałości po plikach „usuniętych” za pomocą tradycyjnych funkcji systemu operacyjnego.